Neptunus - Schiebroek

Commissie Wel en Wee

 

De commissie Wel en Wee geeft binnen de vereniging de nodige aandacht en bemoediging waar nodig is, maar deelt ook in de vreugde. De commissie Wel en Wee doet dit namens de vereniging, op aangeven van leden/donateurs, (jeugd)leiders, trainers, enz. Want het is en blijft natuurlijk de verantwoording van ons allemaal.

Aandacht geven aan een ander is binnen de vereniging een must. Het bestuur probeert op deze manier de zakelijkheid van deze tijd te doorbreken en zo de sociale zorg voor elkaar weer een plaatsje binnen de vereniging te geven.

Zoals gezegd is dit een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het is daarom ook van belang, dat in het geval iemand volgens het reglement Wel en Wee hiervoor in aanmerking komt, dit aan de commissie wordt doorgegeven.

In het reglement staan de gebeurtenissen naar aanleiding waarvan attentie door de commissie Wel en Wee wordt verzorgd aangegeven. Dit zijn o.a.: huwelijk, geboorte, jubilea, 25/40/50 jaar lidmaatschap Neptunus-Schiebroek, zware blessures, ongevallen, ernstige ziekte en overlijden.

De commissie kan dit, nogmaals, alleen doen met behulp van onze leden en verzoeken alle leden dan ook in geval van genoemde gebeurtenissen contact op te nemen met Leo Janssen, (0612-088444).

"met elkaar, voor elkaar"

palace-casinos.nl

asta casino

De Roock

SponsorKliks