Neptunus - Schiebroek

Opzeggen lidmaatschap

Natuurlijk hopen we dat niemand zal opzeggen, maar door diverse omstandigheden, waaronder verhuizingen of (zware) blessures, kan dit toch voorkomen.

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk, bijvoorkeur digitaal, te geschieden. Dit dient uiterlijk 1 juli 2016 te gebeuren. Bij opzegging na die datum wordt de volledige contributie voor het nieuwe seizoen (2016-2017) in rekening gebracht.

U kunt de brief met opzegging per post versturen naar:
RVV Neptunus-Schiebroek
T.a.v. de ledenadministratie
Postbus 33124
3005 EC Rotterdam

De e-mail met uw opzegging kunt u sturen naar: ledenadministratie@neptunus-schiebroek.nl.

U ontvangt vervolgens een bevestiging dat uw lidmaatschap wordt beeindigd en dat de automatische incasso wordt stopgezet.

"met elkaar, voor elkaar"

palace-casinos.nl

asta casino

De Roock

SponsorKliks